Groepsleerkrachten

De groepsleerkrachten hebben de dagelijkse zorg voor de kinderen in de groep. Zij zorgen voor een goede sfeer en een veilige omgeving, waarin alle kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. De groepsleerkrachten zijn het eerste aanspreekpunt voor ouders als het gaat over het onderwijs. Meestal zijn er twee leerkrachten aan een groep verbonden. Het spreekt voor zich dat duoleerkrachten een wekelijkse overdracht hebben. Naast het lesgeven hebben leerkrachten verschillende taken op schoolniveau.  De contactgegevens van de leerkrachten zijn te vinden in het ouderportaal. Tevens zijn leerkrachten bereikbaar via Parro.

Ga direct naar Parro

Intern begeleider

De intern begeleider houdt zich bezig met het opzetten en coördineren van de leerlingenzorg in de school. Zij begeleidt de leerkrachten bij het hele zorgproces in de groepen. Ook heeft de intern begeleider contact met ouders en externe instanties.
Daarnaast is zij verantwoordelijk voor het bewaken van procedures, de kwaliteitszorg rond zorgverbreding en het nemen van initiatieven. De intern begeleiders is via Parro of de mail (ib@bsdezaaier.nl) te bereiken.

  • Ineke Bijl

Onderwijsassistenten/ Remedial Teachers

De onderwijsassistent biedt ondersteuning aan de leraren. Zij werkt zowel met individuele als met groepen leerlingen. Hierbij houdt de leraar de regie en is de onderwijsassistent uitvoerend.

De remedial-teacher (RT-er) geeft extra hulp aan zorgleerlingen. Zij werkt met individuele kinderen of met groepjes aan een specifiek plan op maat. Het plan wordt opgesteld door de leerkracht i.s.m. de intern begeleider.

  • Jolanda Burgerhart
  • Susanne Drop
  • Emma Heezen
  • Thea Wijnen
  • Lucas Zuiddam

Directeur

De directeur geeft leiding aan het team en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op school. Een van de taken is het ontwikkelen van beleid op korte en lange termijn op verschillende terreinen, waaronder personeel, financiën, huisvesting en onderwijskundige zaken. Daarnaast is de directeur verantwoordelijk voor het coachen van leerkrachten en de inzet van ieders capaciteiten in de school. Tevens bewaakt de directeur de identiteit en de kwaliteit van het onderwijs. De directeur is bereikbaar op school op twee dagen in de week. Wilt u haar spreken, loop even binnen, maak een afspraak of stuur een mail naar directie@bsdezaaier.

  • Jeanette Verhoeven

MT

MT staat voor managementteam. Het MT bespreekt o.l.v. de directeur de ontwikkeling van het onderwijs op de school. De daaruit voortkomende plannen worden besproken in het team en vinden dan hun beslag in het onderwijs. MT leden op onze school:

  • Janneke Mourits
  • Ineke Bijl

Stagiaires

Wij willen jong talent graag de mogelijkheid bieden om kennis te maken met het onderwijs op onze school. Er zijn afspraken met de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) en de Driestar over studenten, die op onze school stage lopen. Stagiaires van de PABO-afdeling uit de verschillende leerjaren worden binnen onze school begeleid door onze ICO (Interne Coach Opleiding) Janneke Mourits. Daarnaast ontvangen we ook stagiaires onderwijsassistent van het Hoornbeeckcollege, Viaa en het ROC. Leerlingen van De Meerwaarde en het JFC komen op onze school voor een maatschappelijke stage.