Groep 7/8

Van harte welkom op de groepspagina van groep 7/8!

Hieronder geven we kort weer wat er allemaal in de klas gebeurt:

  • Drie keer in de week luisteren de kinderen naar een Bijbelverhaal
  • We leren de kinderen psalmen en andere Bijbelse liederen
  • Alle kinderen werken met hun weektaak waarop precies is aangegeven wat ze die week moeten doen
  • Alle kinderen hebben hun eigen chromebook waarop ze rekenen via “Bingel”
  • Dagelijks is er aandacht voor taal en spelling
  • Iedere week is er huiswerk voor rekenen, spelling, begrijpend lezen, Jeelo en soms Engels of godsdienst
  • De kinderen leren om met een agenda te werken
  • Op dinsdagmorgen en vrijdagmiddag hebben de kinderen gym
  • In de laatste periode van het schooljaar bereiden de kinderen zich voor op de musical
  • Om het jaar gaat groep 7/8 op kamp

Juf Janneke

maandag t/m donderdag

Juf Ineke

vrijdag