Visie op onderwijs

Elk kind voelt zich veilig en gewaardeerd

Onze ambitie is het bieden van een school waar kinderen zich geliefd weten, waar ze mogen zijn wie ze zijn en waar respectvol met elkaar wordt omgegaan. Onze school wil kinderen in staat stellen om hun bijzondere, individuele talenten tot bloei te laten komen. Steeds vanuit het besef dat ieder kind uniek is door de gaven die het van God heeft ontvangen. Dat betekent dat wij naast de cognitieve ontwikkeling aandacht besteden aan de creatieve, motorische en muzische vorming.

Daarnaast is vooral ook de goede ontwikkeling van sociale vaardigheden – een sociaal en betrokken mens zijn in deze wereld – een belangrijk doel. Vanuit ons geloof in God wordt tegemoetgekomen aan de eigenheid van elk kind. Hierbij gaat het ons niet alleen om Bijbelse kennisoverdracht, maar ook om het willen aangaan van een persoonlijke relatie met God. We helpen kinderen om te ontdekken dat ze kostbaar zijn in Gods ogen. We stimuleren hen om te gaan met anderen zoals Jezus dat zou doen. Hiermee geven wij vorm aan de christelijke identiteit van onze Hervormde school. ”Samen het zaad strooien in een vruchtbare bodem, elk plantje doet er toe!

De Zaaier kent een sterk pedagogisch klimaat waarin ieder kind ontwikkelt zich op zijn of haar eigen tempo. Kinderen zijn nieuwsgierig en willen steeds weer iets nieuws leren. Wij stemmen ons onderwijsaanbod zoveel mogelijk af op de voortgang van de ontwikkeling van de kinderen. Dit doen wij door hen een veilige en uitdagende speel-/leeromgeving te bieden. Ieder kind mag zichzelf zijn met zijn of haar eigen talenten en karakter. Wij vinden het belangrijk dat kinderen een veilige plek hebben waarin zij zich geliefd en gerespecteerd voelen. Kinderen leren al van jongs af aan dat zij hier ook zelf verantwoordelijk voor zijn.

Samen met de leerkrachten werken de kinderen aan zelfstandigheid, verantwoordelijkheid voor hun eigen werk en zorg voor elkaar. Wij werken aan de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen door middel van de methode De Vreedzame School. Zo bereiden wij hen voor om een betrokken burger te zijn van deze maatschappij.