Afspraak

De leerkracht is het eerste aanspreekpunt binnen de school voor ouders. Ouders kunnen de leerkracht aanspreken op het schoolplein, een mail sturen of een berichtje via Parro.

De directeur heeft geen officieel spreekuur. Ouders kunnen altijd een afspraak met haar maken of even binnenlopen.

Rapport

Twee keer per schooljaar, februari en juli, krijgen de kinderen een rapport over hun vorderingen.

Oudergesprekken

Op verschillende momenten in het schooljaar zijn ouders welkom voor een gesprek met de leerkracht.

  • In de derde week van het schooljaar is er een startgesprek. In dit gesprek staat een goede samenwerking tussen ouders en school centraal. Ouders vertellen de leerkracht wat er nodig is voor het kind om zich prettig te voelen.
  • In november is er een gesprek naar aanleiding van de eerste periode.
  • In februari komt het eerste rapport, in maart volgen dan de 10 minuten gesprekken.
  • In Juli gaat het tweede rapport mee. We ronden dan het schooljaar weer af.
  • Ouders die een extra gesprek willen, kunnen dit natuurlijk aangeven. Ook de leerkrachten nemen voor sommige kinderen extra contact op.