Groep 5/6

Van harte welkom op de groepspagina van groep 5/6!

Hieronder geven we kort weer wat er allemaal in de klas gebeurt:

  • Drie keer in de week luisteren de kinderen naar een Bijbelverhaal
  • We leren de kinderen psalmen en andere Bijbelse liederen
  • Alle kinderen werken met hun weektaak waarop precies is aangegeven wat ze die week moeten doen
  • Alle kinderen hebben hun eigen chromebook waarop ze rekenen via “Bingel”
  • Dagelijks is er aandacht voor taal en spelling
  • Iedere week is er huiswerk voor rekenen, spelling, woordenschat, Jeelo en soms Engels of godsdienst
  • In groep 5 leren we de tafel van 6,7,8 en 9 erbij. In groep 6 herhalen we alle tafels.
  • Op dinsdagmorgen en vrijdagmiddag hebben de kinderen gym
  • Aan het eind van het jaar gaan we op schoolreis

Juf Geertrude

maandag

Meester Hans

dinsdag t/m vrijdag