Als school werken we graag met ouders samen wat de ontwikkeling van het kind ten goede komt. Dit is terug te zien aan onze ambitie:

We hebben veel inhoudelijke kennis gekregen over het onderwerp, maar ook praktische handvatten om mee aan de slag te gaan. Zo is er een jaarplan ontstaan waarin een doorgaande lijn te zien is in de ouderbetrokkenheid. Wanneer informeren we u, wanneer hebben we een bepaald contactmoment etc..
Als school willen we ook samen met u onze verwachtingen uitspreken rondom ouderbetrokkenheid: wat verwacht u van ons, wat verwachten wij van u? Wanneer we dit ook evalueren, kunnen we in de bovenstaande driehoek blijven werken. 

Ons doel is om met elke ouder een goede samenwerkingsrelatie te hebben ten behoeve van het kind. We hopen dit in de praktijk te laten zien!