Groep 3/4

Van harte welkom op de groepspagina van groep 3/4!

Hieronder geven we kort weer wat er allemaal in de klas gebeurt:

  • Drie keer in de week luisteren de kinderen naar een Bijbelverhaal
  • We leren de kinderen psalmen en andere Bijbelse liederen
  • Alle kinderen uit groep 4 hebben hun eigen chromebook waarop ze rekenen via “Bingel”
  • Dagelijks is er aandacht voor taal, schrijven en spelling
  • Iedere week is er huiswerk voor Lijn 3 (groep 3), tafels 1,2,3,4,5,10 (groep 4)
  • Op dinsdagmorgen en vrijdagmorgen hebben de kinderen gym
  • De middagen werken we zoveel mogelijk projectmatig met Jeelo
  • Eind van het jaar gaan we op schoolreis

juf Marijke

maandag - vrijdag

juf Jiska

dinsdag en vrijdag