UITGELICHT

 

Lees onze laatste nieuwsbrief »

 


 

Bekijk hier onze facebook 

Visie

 

Geloofwaardig én betrokken onderwijs
Geloofwaardigheid en betrokkenheid is de kern van de visie van De Drieslag. Wij zien een unieke relatie tussen de school, het kind en de ouders en doen er alles aan om deze relatie te verdiepen en uit te bouwen.
De scholen van De Drieslag zijn christelijke scholen met een open karakter. Wij zien het als onze roeping om te getuigen van ons geloof in Jezus Christus. De grondslag van onze scholen is de Bijbel, het Woord van God. We willen vasthouden aan de gereformeerde leer die verwoord is in de drie Nederlandse belijdenisgeschriften. Kinderen van ouders die deze grondslag respecteren, zijn van harte welkom.

Kindgericht, samen met de ouders
De scholen van De Drieslag bieden onderwijs dat kinderen van 0-12 jaar helpt om zich te ontwikkelen tot zelfstandige mensen met een dienend karakter naar God en de naaste. Het is ons doel om hen vertrouwd te maken met Gods Woord, vertaald naar het leven van vandaag.
Vanuit het besef dat ieder kind uniek is, krijgt elk kind continu optimale zorg. Daarbij gaat het niet alleen om verstandelijke vermogens. Het onderwijs binnen De Drieslag is gericht op de ontwikkeling van de hele mens: hoofd, hart en handen.


Een kind dat zich thuis voelt!
Dat een kind zich helemaal thuis voelt, is ons belangrijkste streven. Daarnaast is al ons doen en laten er op gericht om de groei en ontwikkeling van een kind in goede banen te leiden.
We werken steeds volgens de meest actuele onderwijskundige normen en zorgen we ervoor dat onze accommodaties optimaal zijn ingericht.
De Drieslag is kindgericht. Dat betekent dat we altijd rekening houden met wensen van kinderen en ouders. Dat heldere communicatie daarbij van wezenlijk belang is, zijn we ons terdege van bewust. In ons pedagogisch beleid staan vier kernwaarden centraal: respect, ruimte, veiligheid & geborgenheid.
 

U bevindt zich hier: Over ons » Visie

CONTACT

Broekhuizenstraat 10, 3784 WT Terschuur
Tel: 0342 461667, E-mail

De Zaaier is een basisschool van Stichting Hervormde Scholen
De Drieslag. Meer informatie hierover vindt u op www.dedrieslag.nl