Opening Jeelo 2 ‘Leren voor later’

Vandaag kregen alle klassen theaterles over ons Jeelo thema ‘Leren voor later’.
Bij de presentatie mochten ouders komen kijken.