Dankdag

Dank God in alles! Dat was het thema van de dankdagdienst die we vandaag op afstand meekeken. Met elkaar denken we deze week na over ‘danken’.
Ook verzamelen we speciaal deze week eten voor de voedselbank. Er is al heel veel ingeleverd maar we sparen nog t/m vrijdag verder.