Dankdag

Dit jaar is het thema ‘Dankend doorgaan’. Vandaag was dominee Borsje op school om daar met de kinderen over te praten.